[Мій сайт ]
Attach - Файл, "прикріплений" до повідомлення             електронної пошти.
E-mail: (електронна             пошта) - Розсилка й одержання повідомлень за допомогою електронних             засобів зв'язку, як правило, це поняття асоціюється з             Інтернетом.

IP-адреса - Це унікальні           адреса комп'ютера в мережі Інтернет, який складається з чотирьох чисел,             що знаходяться в діапазоні від 0 до 255 і розділені крапками. Наприклад:             196.25.5.23. В Інтернеті можна звернутися до будь-якого підключеному             комп'ютера, використовуючи IP адреса.

FTP (File             Transfer Protocol) - "Протокол передачі файлів", інструмент для             перенесення будь-якого файлу на вузлову машину. Файл можна перекачати             (скопіювати) по модему на власний персональний             комп'ютер.

Frame - Специфічна             область Web-сторінки, що містить дані з іншої             сторінки.

Hits (хіти) - Число відвідувань             тієї чи іншої web-сторінки

Hosts (хости) - Число відвідувачів тієї чи іншої web-сторінки з унікальним             IP-адресою

HTML (HyperText Markup             Language) - Мова опису гіпертексту, який використовується для             розміщення інформації на Мережі у вигляді гіпертекстових сторінок,             доступних через програму сканування мережі (browser),             підтримуючу HTTP.

HTTP (Hypertext             Transport Protocol) - Протокол передачі гіпертексту. - Мова, при             допомогою якого браузер направляє на сервери запити на             web-сторінки.

ICQ (I Seek You - я шукаю             тебя) - Комунікаційна програма для Інтернету, що дозволяє             обмінюватися короткими повідомленнями (аналог пейджера), а також             пересилати файли, фото і т.д. Один із засобів спілкування в             Інтернеті

IP (Інтернет-протокол) --             ідентифікаційний номер комп'ютера, підключеного до Інтернету (як             телефонний номер); на нього також поширюються права             інтелектуальної власності.

Java --             розроблений компанією Sun Microsystems набір специфікацій для             створення програм (званих Аплету), які можна вставити в             Web-сторінки і які виконуються під управлінням захищеної середовища,             забезпечуючи високий ступінь безпеки.

JavaScript - Мова програмування компанії             Netscape, за допомогою якого можна працювати в інтерактивному             режимі.

Microsoft Internet Explorer --             одна з програм перегляду інформації Web-серверах фірми Microsoft,             створена на основі програми Mosaic.

On-line - Доступ в режимі реального часу             ( "тут і зараз").

TCP / IP (File             Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - Два             стандартних протоколу, що використовуються для встановлення з'єднання             між комп'ютерами, що входять в Інтернет. Ці протоколи дозволяють             різних комп'ютерних систем робити обмін даних.

Web-інтерфейс - Це те, що бачить користувач             на сайті в вікні свого web-браузера. Іншими словами, це             сукупність інформації і засобів навігації на web-сайті,             що дозволяє користувачеві самостійно, без застосування             додаткових програм користуватися і керувати цією             інформацією.

Web-сайт - Це ділянка             Інтернету, що містить інформацію, згруповану певним             чином. Іншими словами, це сукупність web-файлів, яка             включає в себе початковий файл під назвою домашньою сторінкою, і             інші, іменовані сторінками. Переглянути сайт можна на своєму             комп'ютері, використовуючи спеціальну програму "web-броузер."             Існує велика кількість різних web-браузерів, але самими             поширеними серед користувачів є Internet Explorer             (IE) компанії Microsoft і Netscape Communicator (NC) компанії             Netscape.

Web-сервер - Це комп'ютер,             оснащений спеціальним програмним забезпеченням, який може             зберігати й обробляти файли одного і більше web-сайтів. У випадку,             коли кілька web-сайтів працюють на одному комп'ютері,             web-сервером прийнято називати те віртуальний простір             (програмне забезпечення і місце на комп'ютері), у якому працює             web-сайт. Тому багато хто говорить "web-сервер", маючи на увазі             "web-сайт". Великі web-сайти, що містять багато інформації, можуть             зберігатися та оброблятися відразу на декількох комп'ютерах. Обмін             інформацією з web-серверами відбувається тільки за спеціальними             протоколах http:// або https: / /.

Web-сторінка - Окремо взятий файл, що знаходиться             в пам'яті комп'ютера, в якому міститься текст у форматі HTML, а             також графічні зображення і гіпертекстові посилання для             взаємодії з іншими сторінками.

WWW-адреса - Це адреса сайту, позначений за             особливими правилами вебу. Адреса може включати зареєстрований домен             web-сайту, а також - необхідні каталоги і файли, розташовані на             web-сервер

WWW (World Wide Web) --             "всесвітня павутина", засіб для онлайнового доступу до             інформаційних ресурсів Інтернет. Це широко поширений             програмний продукт, який забезпечує гіпертекстовий перехід з             сторінки на сторінку, а також гіпертекстове зв'язок ресурсів Інтернет             в єдину систему, яка передбачає можливість навігації і             пошуку.

Unlimited - Схема доступу в             Інтернет, при якій користувач купує доступ на певний             термін (як правило - місяць). При цьому час, проведений             користувачем на лінії, не враховується.

URL (Uniform Resource Locator) - Це "адреса" на             WWW, єдиний покажчик на русерс. Являє собою ім'я файлу або             ресурсу, що дозволяє досягти його через Інтернет і включає, як             правило, назва протоколу, ім'я вузла та шлях до файлу.

Авторизація - Перевірка прав або особистості             користувача, необхідна для забезпечення безпечної роботи             Інтернету і цілісності секретної інформації. Зазвичай авторизація             зводиться до набору імені користувача (логіну) та пароля.

Бази даних (БД) - Спеціальне програмне             забезпечення, призначене для організації зберігання інформації і             доступу до неї. Використовуються при створенні програмного забезпечення             для систем управління web-сайтом.

Банер             (банерна реклама) - У загальному випадку, це статичне або             анімоване зображення, розташовуване на сторінках web-сайту з             метою реклами чого-небудь. Банер виконує роль гіперпосилання на той             або інший Інтернет-ресурс.

Банерна             реклама - Реклама за допомогою розміщення банерів на web-сайтах.             При проведенні банерної реклами є можливість вибору часу             показу і визначення цільової аудиторії за інтересами і             територіальною ознакою. Мета розміщення банера - домогтися             відповідних дій з боку користувача, щоб на його             екрані відкрилася web-сторінка з рекламованої інформацією.

Банерні мережі - Це спеціальне програмне             забезпечення, що дозволяє проводити обмін банерами між сайтами --             учасниками мережі з можливістю вибору часу показу та визначення             цільової аудиторії за інтересами та територіальним             ознакою.

Броузер - Це програма,             що працює на комп'ютері клієнта, яка посилає, приймає і             відображає файли в рамках HTTP-протоколу. Сучасні броузери             розуміють і інші протоколи, наприклад, FTP або Gopher. В даний             час найбільш поширеними браузерами є: Netscape,             Internet Explorer, Opera і Mosaic.

Брендинг - Іміджева реклама, просування             якої-небудь торгової марки (бренда). Основна її мета - впізнаваність             в споживчому середовищі.

Виділенка --             виділена лінія. Така звичайна телефонна лінія проводиться             телефонною компанією в квартиру, але використовує тільки для Інтернету.             Тому якість зв'язку краще, швидкість може бути більше в багато             раз ніж по телефонній лінії, і користуватися нею можна цілодобово,             не займаючи звичайного голосового телефону.

Гіпертекст - Нелінійна форма запису текстової             інформації з позначенням посилань на фрагменти тексту будь-якого             документа, що знаходиться в автоматизованій інформаційній системі,             і можливістю швидкого переходу до цих фрагментів.

Глобальна мережа - Мережа, яка містить велику             кількість вузлів, які мають, як правило, державний,             континентальний або міжконтинентальний характер розподілу             ресурсів.

Гостьова книга, гостьова (від             англ. guestbook) - Розділ сайту, де відвідувачі за допомогою             спеціальної форми можуть висловити свою думку про сайт. Більшість             гостьових книг дозволяють ознайомитися з коментарями інших             відвідувачів.

Домен (Доменне ім'я) --             це частина WWW-адреса web-сайту, яка є його основою. Домени             можуть бути першого, другого, третього і т.д. рівнів, наприклад,             http://www.ru - домен першого рівня, закріплений за Російською             Федерацією, http://www.mtrx.ru- домен другого рівня.             http://catalog.mtrx.ru - домен третього рівня. Доменні імена             другого рівня реєструється спеціальними організаціями,             координуючими розподіл доменних імен. Доменні імена третій             рівня може зареєструвати адміністратор відповідного             доменного імені другого рівня, а доменне ім'я першого рівня Ви             легко зможете отримати, маючи власну державу.

Індексація - Лексичний аналіз і розбір             текстових матеріалів сайту з метою складання списку використовуваних             слів і виразів. Складений таким чином список використовується при             пошуку інформації на сайті за запитом користувача. Індексація             проводиться в автоматичному режимі спеціальними програмами,             званими пошуковими роботами. Використовується всіма пошуковими             системами.

Інтернет - Це можливість,             завдяки якій Ви зможете отримати на своєму столі будь-яку             інформацію з будь-якої точки світу, а також, не встаючи зі свого             робочого місця, вплинути на події, що відбуваються в будь-якій точці             світу.

Інтернет / Web-сервер - Це більше             широке поняття, що позначає комп'ютер (або комп'ютери), оснащений             спеціальним програмним забезпеченням, що забезпечує             функціонування будь-яких необхідних (а не лише веб) сервісів             Інтернет: http://, https: / / (web-сайт), e-mail (електронна пошта),             ftp, конференції і т.д.

Інтранет --             замкнута внутрішня локальна мережа, побудована за тим же             принципом, що й Інтернет.

Логін --             ідентифікатор, який використовується для входу в систему.

Локальні мережі - Мережі, які містять             невелика кількість вузлів і розподіляються всередині обмеженою             території (організація, установи, університету і т.п.)

Модем - Пристрій перетворення даних для             передачі їх по каналах зв'язку. Модеми бувають внутрішніми             (вбудованими) і зовнішніми.

Мультимедіа - Особливий вид комп'ютерної технології, яка об'єднує в собі як             традиційну статичну (текст, графіку), так і динамічну             інформацію (мова, музику, відеофрагменти, анімацію і             т.д.).

Оптимізація графіки --             максимальне зменшення розміру файлів із зображеннями при             збереженні прийнятного їх якості. Використовується при створенні             web-сайту для забезпечення високої швидкості завантаження його             сторінок.

Пошукові системи --             спеціальні системи, керовані через web-інтерфейс, що дозволяють             користувачеві знаходити в мережі web-сайти, що містять необхідну             інформацію за ключовими словами. Наприклад, http://www.yandex.ru або             http://www.google.com.

Портали - Дуже             часто відвідувані сайти, що виконують роль шлюзів під "Світової             павутину "і внаслідок цього представляють великий інтерес для             рекламодавців.

Провайдер - Це             організація, що надає користувачам мережні послуги. Це             фірма, якій сплачує користувач за доступ до Інтернет.

Релевантність сайту - Ступінь відповідності             тексту сайту ключовими словами, які вказані в полі визначення             ключа пошуку в пошуковій системі. Залежно від цієї величини             Пошукова система визначає порядок показу результатів пошуку. Чим             вище у сторінки релевантність, тим ближче до початку списку вона буде             перебувати при видачі результатів пошуку.

Реєстрація доменного імені - Це закріплення             певного доменного імені за тією або іншою особою шляхом внесення             відповідної інформації в реєстраційну базу даних             організації, що координує розподіл доменних імен. У Росії в             зоні. ru ці функції здійснює Регіональний Мережевий             Інформаційний Центр. Адреса web-сайту центру http://www.nic.ru/ В             2001 році в Росії намітилася тенденція передачі прав на реєстрацію             доменів комерційним організаціям за аналогією з закордонними схемами.             Для зони. Com імена розподіляють уповноважені комерційні             компанії. Наприклад, http://www.registrator.com/.

Сервер - Комп'ютер мережі, що входить до Інтернет.             Сервер забезпечує обслуговування програм-клієнтів, які звертаються до             нього по мережі. За кожним WWW-адресою, вміст якого             проглядається в броузерах, стоїть сервер, який розсилає дані,             і сотня інших, розташованих між даним сервером і комп'ютерної             системою клієнта.

Мережа - Кілька             комп'ютерів, з'єднаних разом, що дозволяє спільно             використовувати ресурси і обмінюватися інформацією.

Система управління сайтом - Програмне             забезпечення, що дозволяє власникові web-сайту самостійно             керувати вмістом цього сайту через web-інтерфейс без спеціальних             знань в області програмування.

Статистика сайту - Статистичні дані,             отримані шляхом обліку інформації про відвідування сторінок сайту. У             простому випадку включає інформацію про кількість і часу             відвідувань.

Вузол (або Host) --             комп'ютер, безпосередньо підключений до мережі Інтернет. Він призначений             для роботи користувачів в мережі, розміщення та зберігання інформації.             Це може бути не тільки комп'ютер, але і будь-який електронний             пристрій, що передає інформацію від одного сервера до             іншому.

Хостинг --             це розміщення web-сайту абонента на обладнанні провайдера.

Хостинг-провайдер (Хостер) - Організація (у             основному інтернет-провайдер), яка професійно займається             наданням послуг хостингу.

Електронна комерція - Проведення             бізнес-транзакцій за допомогою можливостей Інтернет. Включає             будь-які форми ділової активності в мережі.

Юзабільность (юзабіліті, usability) - Це             ступінь зручності роботи з тим чи іншим web-сайтом для             користувача.