[Мій сайт ]

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - асиметрична цифрова абонентська лінія. Технологія ADSL передбачає передачу даних з використанням цифрових модемів по звичайних телефонних проводах. Дані передаються по кабелю вже в цифровому вигляді. При цьому в момент з'єднання з Інтернет зберігається можливість користуватися цим же кабелем для телефонних переговорів.

 

ARPA (Advanced Research Project Agency) - Агентство передових дослідницьких проектів, у надрах якого наприкінці 1960 років була розроблена технологія глобальних комп'ютерних мереж.

 

ARPANET - Мережа Агентства передових дослідних проектів (ARPA), що виникла в США в кінці 1960 років. З'явилася прародителькою і першим елементом сучасного Інтернет.

 

Applet - Невелика програма або додаток, звичайно написане на Java, що запускається браузером користувача та активує об'єкти, наприклад, анімацію або інтерактивну таблицю.

 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) -- Американський стандарт коду обміну інформацією. Використовується для представлення текстової інформації. Перша ( «нижня») половина таблиці ASCII (коди 0-126) містить символи англійського алфавіту, розділові знаки і арабські цифри. Вона є загальноприйнятою у всьому світі. Для національних мов використовуються власні «верхні» половини таблиці ASCII (коди 127-255, або «розширені» ASCII-коди), в якій знаходяться букви національних алфавітів і спеціальні символи.

 

ASP(Active Server Pages) - Web-сторінка (page.asp), створена з використанням технології Active Server Pages. Дана технологія включає набір коштів для формування на основі скриптових мов вмісту web-сторінок, створення гнучких і зручних інтерфейсів доступу до баз даних і динамічних додатків на web-сторінках.

 

Cache см. Кеш.

 

CMS (Content Management System) -- система управління змістом сайту. Являє собою програмні засоби для підготовки, редагування і публікації інформації на сайті, а також засоби для керування функціональністю сайту.

 

CGI (Common Gateway Interface)  - Загальний шлюзовий інтерфейс, за допомогою якого  відбувається запуск CGI-скрипта і взаємодія з ним. CGI-скрипт є програмою, яка виконується на web-сервер на запит клієнта.

 

DNS (Domain Name Service) -- Служба доменних імен. Здійснює перетворення символьного доменного імені в числовий IP-адресу. Побудована на принципі розподіленого адміністрування (делегування повноважень), коли кожен комп'ютер або сам "знає" відповідь на питання, або "знає", в якому напрямку передати цей запит. Система замкнута і якщо запитана інформація є на будь-якому комп'ютері, вона буде знайдена і передана клієнтові. У випадку, якщо питання не має відповіді, клієнт отримує повідомлення про неможливість отримання відповіді на запитання. Див також DNS, DNS-сервер.

 

DNS (Domain Name System) - система доменних імен. Текстова система адресації в Інтернеті, що зіставляють ім'я домену та числовий IP-адресу.

 

DNS-сервер (Domain Name Server) -- сервер доменних імен, у завдання якого входить перетворення текстових доменних імен в IP-адреси.

 

FTP (File Transfer Protocol) - Протокол передачі файлів з сімейства TCP / IP, що забезпечує можливість знайти, отримати або відправити файли через Інтернет з одного комп'ютера на інший. Як правило, використовується при передачі файлів великого обсягу.

 

E-mail - См. Електронна пошта.

 

GIF (Graphic Interchange Format) -- формат представлення графічних зображень. Отримав найбільшу поширення в Інтернет, за рахунок можливості зберігання зображень, що мають до 256 кольорів, підтримання прозорості, анімації і здатності збереження в одному фото декількох зображень. GIF має гарний алгоритм стиснення, що вкрай важливо для створення компактних графічних файлів.

 

Gopher - Додаток Інтернет, завдяки якому користувачі вперше отримали можливість легко переміщатися з одного сервера Інтернет на інший. Вся інформація в Gopher була представлена в текстовому вигляді. Пік популярності припав на рубіж протягом 1980-1990 років. В даний час програма повністю витіснена Всесвітньою павутиною.

 

GPRS (General Packet Radio Service) -- технологія передачі даних в GSM-мережах стільникового зв'язку, що забезпечує високу швидкість передачі інформації. Використовується для отримання доступу до Інтернет за допомогою стільникового телефонії.

 

Home page - См. Головна сторінка.

 

Hosting - См. Хостинг.

 

HTML(Hyper Text Markup Language) - Мова гіпертекстової розмітки, що дозволяє за допомогою керуючих міток (тегів) визначати структуру і зовнішній вигляд HTML-документа (web-сторінки) при відображенні у браузері, а також робити посилання на інші файли.

 

HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) - протокол, що забезпечує взаємодію користувача, запитувача доступ до web-документів, з сервером, що надає можливість такого доступу.

 

Hyperlink - См. Гіперпосилання.

 

Hypertext - См. Гіпертекст.

 

ICQ (I Seek You) - додаток Інтернет, що використовується для прямого інтерактивного спілкування між користувачами. За допомогою ICQ можливий обмін текстовими повідомленнями, пересилання файлів, участь в колективних іграх і ін

 

IDSN (Integrated Service Digital Network) -- цифрова мережа з інтеграцією послуг, що дозволяє одночасно передавати за звичайними мідним телефонних проводах цифрові дані і голос зі швидкістю до 128 Кбіт / с.

 

Intranet - Мережу в масштабах організації (групи організацій), побудована за Інтернет-технології.

 

Internet - См. Інтернет.

 

IP (Internet Protoсol) - протокол, забезпечує доставку даних у вигляді пакетів, забезпечених IP-адресою.

 

IP-адреса - числовий ідентифікатор, який присвоюється кожному  комп'ютера (хосту), підключеного до Інтернету. IP-адреса складається з адреси мережі й адреси даного хоста в цій мережі і являє собою чотири десяткових числа (від 0 до 255), розділених крапкою. Наприклад: 217.174.97.59.

 

ISP (Internet Service Provider) - Постачальник доступу до Інтернет. Провайдер є посередником між користувачами та телекомунікаційним обладнанням, необхідним для доступу до різних лініях зв'язку (телефонні кабелі, волоконно-оптичні кабелі, супутникові канали). При укладанні договору, провайдер надає доступ до різних сервісів Інтернет. Послуги провайдера, як правило, є платними.

 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Файли растрових зображень з використанням до 16,7 мільйонів кольорів (24-бітовий колір), стиснення супроводжується втратою інформації (відкидаються дрібні деталі). Популярний в Інтернет графічний формат. Для зберігання зображення JEPG використовує алгоритм сильного стиснення з втратою даних, не дозволяє використовувати анімацію і прозорість. Як правило застосовується для зберігання високоякісних фотографій.

 

JPG  - См. JPEG

 

Portal - См. Портал.

 

PHP (Personal Home Page) - засіб для створення інтерактивних web-сторінок, головною перевагою якого є можливість формування сторінок за допомогою інтерактивної взаємодії «клієнт-сервер». Включає CGI-інтерфейс, інтерпретатор мови і набір функцій для доступу до баз даних і різних об'єктів Всесвітньої павутини.

 

Proxy - См. Проскі-сервер.

 

Router - См. Маршрутизатор.

 

Search engine - См. Машина Пошукова.

 

Site - См. Сайт.

 

SMS  (Short Message Service)служба  коротких повідомлень. Сервіс, що надається операторами стільникового зв'язку, що дозволяє обмінюватися короткими повідомленнями з допомогою мобільних телефонів. SMS-повідомлення можуть бути надіслані як з телефону на телефон, так і з телефону на адресу електронної пошти та за допомогою електронної пошти на номер мобільного телефону.

 

Spam - Незапрошуваної і небажані повідомлення, що приходять по електронній пошті. Як правило, розсилка проводиться одночасно по безлічі адрес з метою реклами товарів і послуг.

 

TCP (Transmission Control Protocol) -- протокол, що забезпечує доставку пакетів даних за призначенням і їх прийом в тому ж порядку, в якому відбувалася їх відправка.

 

TCP / IP  (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - набір протоколів для управління обмінами даних між комп'ютерами, що входять в Інтернет.

 

Telnet - Одне з перших додатків Інтернет, що використовувалися для з'єднання з віддаленими комп'ютерами. Застосовувалося переважно для доступу до баз даних (наприклад, електронних каталогів бібліотек).

 

URL (Uniform Resource Locator) - Інтернет-адреса, присвоєний кожній web-сторінці. Кожен URL в Інтернет унікальний.

 

Usenet (USENET, UseNet) - Додаток Інтернет для обміну повідомленнями в межах груп новин по інтересам, «всесвітня дошка оголошень ». Одне з найстаріших програм Інтернет (існує з 1979 року).

 

WAP (Wireless Application Protocol) - Стандарт для додатків, що використовують бездротові мережі. Фактично являє собою протокол, що забезпечує безпечний доступ бездротових пристроїв (КПК і стільникових телефонів) до текстової інформації, включаючи web-сторінки, чат-сесії та електронну пошту.

 

Web-браузер - См. Браузер.

 

Web-сайт - См. Сайт.

 

Web-сервер - Комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням, що забезпечує доступ багатьох користувачів до розташованої на ньому інформації.

 

Web-сторінка (HTML-документ) -- логічна одиниця Інтернет (точніше, Всесвітньої павутини), однозначно що визначається адресою (URL). Фізично є HTML-файл. Може містити текст, зображення, аудіо -  і відеофрагменти, Java-апплети та інші елементи. Web-сторінка може бути статичною або динамічно згенерованої (приклади динамічних сторінок - переліки результатів, що видаються пошуковими машинами). У разі використання фреймів, кожний фрейм розглядається в якості окремої сторінки. Сторінки завантажуються і проглядаються користувачем на свій комп'ютер за допомогою браузера. Логічно пов'язана сукупність web-сторінок утворює сайт.

 

Web-сайт - См. Сайт.

 

Wi-Fi -- (синонім: 802.11b) - стандарт високошвидкісної передачі даних по бездротових мереж (від 11 до 20 Мегабіт в секунду).

 

WWW  (World Wide Web) -- см. Всесвітня павутина.

 

WYSIWYNG (What You See Is What You Get) - "Що ви бачите, то й одержуєте". Позначення типу HTML-редакторів, які дозволяють користувачу створювати сторінки без знання HTML. Приклади: Front Page, Netscape Composer.

 

Банер - Статичне або динамічне зображення, що розміщується на сторінках сайту з метою реклами (просування) чого-небудь. Стандартний розмір банера 468 на 60 пікселів.

 

Аплет - См. Applet.

 

Браузер (Browser) - клієнтська програма для роботи вo Всесвітньої Мережі (WWW). Дозволяє користувачеві переглядати зміст web-сторінок. Браузер звертається до web-серверу (сайту), запитує HTML-документ, інтерпретує отриману інформацію і відображає документ на екрані комп'ютера. Браузери поділяються на графічні та текстові. Останній варіант браузерів, прикладом якого є Lynx, в даний час практично повністю вийшли з ужитку. Приклади браузерів: Mosaic, Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera, Mozilla.

 

Всесвітня павутина (World Wide Web -- WWW) - додаток Інтернет, в основі якого лежить гіпертекст. Дозволяє користувачу отримати доступ до величезного масиву документів, розташованих на web-серверах по всьому світу, і легко переміщатися між ними за допомогою гіперпосилань. Наповнення Всесвітньої павутини складають текстові матеріали і всі види об'єктів мультимедіа (зображення, аудіо-і відеофайли, анімація та ін.) В даний час Всесвітня павутина є місцем, де всі суспільні інституції та приватні громадяни розміщують власні електронні представництва, багато з яких виконують традиційно властиві їм функції в умовах цифрового середовища.

 

Гігабайт - Одиниця виміру кількості інформації, що дорівнює 1024 мегабайтам. Див також Кілобайт, Мегабайт.

 

Гіперпосилання (Hyperlink) - слово або зображення в електронному документі, що містять посилання на інші файли, Клацання "мишею", по гіперпосиланню дозволяє перейти до іншого файлу або фрагментом електронного документа. Як правило, гіперпосилання виділяються кольором. При наїзді на них "мишею", замість стрілки з'являється зображення руки з вказівним пальцем.

 

Гіпертекст (Hypertext) - електронний текст, що містить у своїй структурі посилання на адреси інших файлів.

 

Головна сторінка (Home page) -- початкова (титульна) сторінка web-сайту. На головній сторінці розміщуються загальні відомості про сайт із зазначенням того, що представлено у всіх розділах. Зовнішні посилання на ресурс, як правило, робляться саме на головну сторінку, тому число її відвідувань набагато більше, ніж будь-яких інших сторінок сайту.

 

Директорія см. Довідник.

 

Домен (Domain) --  см. Доменне ім'я.

 

Доменне ім'я (доменний адреса) -- текстовий унікальний ідентифікатор комп'ютера (хоста), підключеного до Інтернет. Складається зі слів, написаних латинськими літерами і розділені крапками. Прогалин та інших знаків пунктуації в доменних іменах немає. Кожному доменному імені відповідає певний IP-адреса або декілька IP-адрес. Наприклад,  доменному імені www.rbc. ru відповідає IP-адреса 194.186.36.150.  Доменні імена є складовою частиною URL, що вказують на конкретні web-сторінки. Доменні імена перетворюються в IP-адреси службою DNS. Система доменних імен створена для зручності користувачів, яким легше запам'ятати доменну адресу (наприклад, www.harvard.edu, www.fbi.gov, www.louvre.fr або www.ddt.ru), ніж числові значення IP-адрес. Реєстрацією доменних імен займається InterNIC (представник в Росії - РОСНІЇРОС). Реєстрація доменного адреси означає внесення його і відповідного йому IP-адреси в базу даних DNS-сервера.

 

Закладки (Bookmarks) - сервісна функція браузерів, що дозволяє користувачеві створювати перелік визначних Інтернет-ресурсів. Клацання "мишею" по закладці викликає завантаження даної сторінки на комп'ютері користувача. У браузері Internet Explorer закладку іменуються "Вибране" (Favorites).

 

Дзеркало (Mirror site) - копії цілих сайтів або окремих ресурсів на різних серверах. Служать для розподілу навантаження між основним сервером і локальними серверами, а також для обслуговування місцевих мереж.

 

Інтернет (Internet) - Глобальна комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютерні мережі, які взаємодіють за допомогою протоколів TCP / IP.

 

Каталог - См. Довідник.

 

Кіберпростір (Сyberspace) -- синонім понять "Інтернет", "віртуальне середовище", "цифрова середовище". Термін був вперше використаний Вільямом Гібсоном (William Gibson) у романі "Neuromancer", який розповідає про мережеву організації штучного інтелекту.

 

Кілобайт - Одиниця виміру кількості інформації, що дорівнює 1024 байт. Байт - основна одиниця виміру кількості інформації. Наприклад, один символ російського алфавіту займає в пам'яті ЕОМ один байт.

 

Клієнт - Комп'ютер, який споживає ресурси інших комп'ютерів мережі, перш за все, серверів. Також - програма, виробляє запити на доступ до віддалених ресурсів і передає їх по мережі на певний комп'ютер.

 

Клік - (Click). Клацання кнопкою "миші" по якого-небудь елементу електронного документа, який призводить до завантаження певної інформації.

 

Кодування (Encoding) - відповідність між символами (мова людей) і числами (мова комп'ютерів). Одні і ті ж числа можна перетворити в символи різних алфавітів. Щоб змінити правило перетворення цифри в букви, виберіть у меню Вигляд Internet Explorer пункт Вид кодування. У Internet найбільш використовувані наступні кодування російського алфавіту КОІ8-Р та Win1251.

 

Контекстне меню - Список можливих дій, який з'являється при натисканні на об'єкт правою кнопкою "миші". Для кожного об'єкта список свій.

 

Контент - (Content) - зміст. Під даним терміном найчастіше розуміється змістовне наповнення електронних ресурсів, наприклад, web-сайтів.

 

Куки (Cookies) - елемент даних, якими web-сервер позначає конкретний браузер при його відвідуванні. При наступному візиті сервер вже "впізнає" користувача і може запропонувати йому інформацію з урахуванням заявлених раніше уподобань чи, навпаки, не показувати клієнтові ті дані (наприклад, рекламний банер), які він вже бачив. Cookies не здатні читати диск  комп'ютера користувача. Деякі їх значення зберігаються тільки протягом одного сеансу роботи з сервером і видаляються після закриття браузера. Інші записуються в файл і зберігаються на жорсткому диску у спеціальних директоріях.

 

Кеш - (Cache - "таємний запас ") - системна папка, до якої комп'ютер записує всі документи, отримані користувачем з Мережі. При запиті документа вдруге, показується вміст кеша. Найбільш ефективно кешування, вироблене проксі-сервером, який зберігає документи, отримані з Інтернет всіма співробітниками організації. Звернення до кешу у випадку повторного запиту одного і того ж документа дозволяє не тільки знизити трафік, але і збільшує швидкість надання даних клієнтові. Єдиним недоліком є кешування можливість отримання старої версії документа у випадку, якщо документ на віддаленому сервері змінився, а кеш ще містить стару версію. Проксі-сервер використовує досить складний алгоритм визначення ступеня старіння документів, тому в більшості випадків користувач все ж отримує найсвіжішу версію документа. Див також Проксі-сервер.

 

Маршрутизатор (Router) - пристрій, забезпечує оптимальну передачу комутаційних пакетів від сервера до сервера в кінцевий пункт призначення. Подорожуючи від клієнта до сервера і назад, дані проходять через безліч маршрутизаторів. Кожен з них переглядає заголовок пакета і визначає його оптимальний шлях  і здійснює його пересилання. Таким чином, маршрутизатори виконують в Інтернет роль регулювальників руху потоків даних.

 

Машина Пошукова - (Search engine, синоніми: пошукова система, пошуковий сервер, "іскалка") - інструмент для пошуку інформації в Інтернет. Пошукові машини складаються з двох основних частин: програми-робота та індексного файлу (бази даних). Робот сканує сайти в Інтернеті, вивантажений web-сторінки на базовий комп'ютер, де проводиться їх індексування. Враховуються не тільки тексти, а й ілюстрації, а також аудіо-і відеофайли. Користувач, вводячи що складається з ключових слів запит, звертається до індексного файлу і отримує в відповідь перелік сторінок, які містять шукані терміни. За територіальним охопленням пошукові машини розрізняються на глобальні та локальні (національні або галузеві).

 

Мегабайт - Одиниця виміру кількості інформації, що дорівнює 1024 кілобайтам. Див також Кілобайт.

 

Портал - (Portal) -- Інтернет-сайт, що надає максимально широкий спектр послуг, відповідних потребам середньостатистичного користувача Мережі. У перелік сервісів, що надаються, як правило, входять пошук інформації, безкоштовна електронна пошта, стрічка новин, прогноз погоди, відомості про курсах валют, перелік посилань на мережеві ресурси та ін У більшості випадків у порталів є також значне власне змістовне наповнення. Мета порталів - у створенні місця в Мережі, з якого велике число користувачів регулярно розпочинає свою роботу в Інтернет і які тому служать привабливим місцем для розміщення реклами. Порталами можуть вважатися сайти, мають стабільно високу відвідуваність. Більшість порталів сформовано навколо пошукових машин і довідників Інтернет-ресурсів. Крім універсальних порталів, розрахованих на всіх користувачів без обмеження, що існують галузеві (тематичні) портали, чітко орієнтовані на потреби певної групи користувачів. Приклади: Yahoo!, Яндекс, КМ.RU, AUTO.RU.

 

Відвідуваність -- кількість відвідувачів web-сайту за певну одиницю часу. Чи є ключовою характеристикою при визначення рейтингу сайту для участі в банерних мережах та інших проектах з просуванню сайту. До теперішнього часу єдиних підходів вимірювання відвідуваності ще не вироблено. Для оцінки числа "унікальних відвідувачів" зазвичай використовується аналіз IP-адрес або функція Cookie. Див також Трафік.

 

Поштова адреса - Ідентифікатор поштової скриньки користувача. Утворюється з імені користувача та доменного імені поштового сервера, розділених символом @ (комерційна "пов"). Наприклад: stepanov@shpl.ru, ivanov@inbox.ru, info@inion.ru. У інтранет-мережах організацій реєстрація поштової адреси виконується системним адміністратором, на безкоштовних поштових серверах - самими користувачами.

 

Поштовий сервер - Сервер, що забезпечує прийом-передачу та маршрутизацію персональних електронних листів користувачів. Організація поштового сервера вимагає установки на комп'ютер відповідного програмного забезпечення, наприклад, Mdaemon. Електронна пошта є основним засобом спілкування в Інтернет.

 

Провайдер - См. ISP.

 

Проксі-сервер (від англ. Proxy - право дії від імені) - проміжний web-сервер, використовуваний як посередник між браузером і кінцевим web-сервером. Проксі-сервер виконує дві основні функції: економія об'єму трафіку і збільшення швидкості доступу до даних за рахунок кешування даних на своєму локальному диску і забезпечення захисту локальної мережі корпорації, наприклад, бібліотеки. Використання проксі-сервера здатне також привести до економії IP-адрес, оскільки в цьому випадку необхідний всього лише один публічний IP-адресу. Див також Кеш. 

 

Рубрикатор - См. Довідник.

 

Рунет - Російський сегмент Мережі. Включає сайти, фізично хостірующіеся на території Росії, а також російськомовні і змістовно пов'язані з Росії закордонні сайти.

 

Сайт (Site) - сукупність логічно пов'язаних web-сторінок, розміщених, як правило, на одному комп'ютері.

 

Сервер - Комп'ютер, який надає свої ресурси іншим комп'ютерам мережі, або програма, яка обслуговує запити на доступ до ресурсів свого комп'ютера.

 

Спам - См. Spam.

 

Довідник (Web-directory, Синоніми: Директорія, Каталог, Рубрикатор) - Систематизований перелік Інтернет-ресурсів, що має ієрархічну структуру і, фактично, представляє собою систематичний каталог Інтернет-ресурсів. Об'єктом опису є в більшості випадків цілі сайти або їх великі розділи. Описи ресурсів включають назву сайту, його адреса (URL) і анотацію. Робота за класифікацією і анотування ресурсів здійснюється вручну редакторами розділів. Каталоги поділяються на універсальні та спеціалізовані (галузеві), а також на глобальні та національні (регіональні). За допомогою довідників виконується пошук ресурсів (сайтів), визначеної тематики шляхом переходу від більш загальних його розділів, до більш приватним. Приклад глобального довідника універсального характеру: Yahoo!.

 

Трафік - (Traffic) - потік (обсяг) інформації, пройшов через канал зв'язку або об'єм переданої / надісланої інформації. Вимірюється в мегабайтах. Іноді в поняття трафік вкладається число відвідувань web-сайту (або його конкретної сторінки) за певний проміжок часу. Див також Відвідуваність.

 

Тег - (Tag, синонім: мітка) - команда мови гіпертекстової розмітки. Більшість тегів укладену в кутові дужки і вживається в парах, тобто мають відкриває і закриває позначку, які позначають, відповідно, початок і кінець області дії: наприклад <TITLE> </ TITLE>, <CENTER> </ CENTER>.

 

Хостинг - (Hosting, Web-hosting, Collocation, синонім - web-хостинг) --  розміщення web-сайту на зовнішньому сервері, на відміну від розміщення на власному комп'ютері, фізично розташованому всередині організації (наприклад, бібліотеки). Існуют